Globalizm? Bilateralizm? Patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu

SOPOT | 27-29 września 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Program dostępny
W aplikacji mobilnej

PROGRAM DZIENNY

Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei 2017 odbędzie się pod hasłem Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu . Dyskusje Forum toczyć się będą wokół trzech głównych kontekstów: globalnego, europejskiego oraz biznesowego.

  Poszukując odpowiedzi na pytania o globalne wyzwania, eksperci będą debatować o tym:

   -Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
   -Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych?
   -Czy patriotyzm gospodarczy na nowo zdefiniuje kontrolę nad wolnym rynkiem?
   -Jaka jest przyszłość umów o wolnym handlu ? wielostronne, dwustronne, regionalne?

  Wśród wyzwań dla Unii Europejskiej, szczególna uwaga poświęcona zostanie:

   -Krajobrazowi europejskiemu po wyborach w Holandii, Francji i Niemczech
   -Brexitowi, jako szansie dla europejskiej jedności, czy zagrożeniu dalszym rozłamem?
   -Europie socjalnej i Europie innowacyjnej oraz odpowiedzi na pytanie czy te trendy da się pogodzić?
   -Europejskiej współpracy w dziedzinie obronności jako nowemu impulsowi do wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa i jedności

  Poza najważniejszymi trendami w biznesie takimi jak cyfryzacja, robotyzacja, ekonomia współdzielenia i ekologia, paneliści omówią wyzwania, stojące przed firmami. A wśród nich:

   -Cyberbezpieczeństwo – jak zapewnić firmie bezpieczne funkcjonowanie?
   -Innowacyjność 4.0 – jak inwestować w dobre idee?
   -Inwestowanie w okresie niepewności. Jak oswajać zmieniającą się rzeczywistość?
   -Smart cities – piękna idea czy prawdziwa szansa?

SZCZEGÓŁOWY POGRAM DZIENNY JEST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO.
ZACHĘCAMY DO POBRANIA PROGRAMU W PDF


Środa, 27.09
Czwartek, 28.09
Piątek, 29.09
Godzina
Program Główny
Wydarzenia Towarzyszące
Godzina
Program Główny
Wydarzenia Towarzyszące
Godzina
Program Główny
Wydarzenia Towarzyszące
Godzina
Program Główny
Wydarzenia Towarzyszące
Godzina
Program Główny
Wydarzenia Towarzyszące
Godzina
Program Główny
Wydarzenia Towarzyszące