REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

PROGRAM DZIENNY

Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei 2017 odbędzie się pod hasłem Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu . Dyskusje Forum toczyć się będą wokół trzech głównych kontekstów: globalnego, europejskiego oraz biznesowego.

  Poszukując odpowiedzi na pytania o globalne wyzwania, eksperci będą debatować o tym:

   -Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
   -Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych?
   -Czy patriotyzm gospodarczy na nowo zdefiniuje kontrolę nad wolnym rynkiem?
   -Jaka jest przyszłość umów o wolnym handlu ? wielostronne, dwustronne, regionalne?

  Wśród wyzwań dla Unii Europejskiej, szczególna uwaga poświęcona zostanie:

   -Krajobrazowi europejskiemu po wyborach w Holandii, Francji i Niemczech
   -Brexitowi, jako szansie dla europejskiej jedności, czy zagrożeniu dalszym rozłamem?
   -Europie socjalnej i Europie innowacyjnej oraz odpowiedzi na pytanie czy te trendy da się pogodzić?
   -Europejskiej współpracy w dziedzinie obronności jako nowemu impulsowi do wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa i jedności

  Poza najważniejszymi trendami w biznesie takimi jak cyfryzacja, robotyzacja, ekonomia współdzielenia i ekologia, paneliści omówią wyzwania, stojące przed firmami. A wśród nich:

   -Cyberbezpieczeństwo – jak zapewnić firmie bezpieczne funkcjonowanie?
   -Innowacyjność 4.0 – jak inwestować w dobre idee?
   -Inwestowanie w okresie niepewności. Jak oswajać zmieniającą się rzeczywistość?
   -Smart cities – piękna idea czy prawdziwa szansa?

SZCZEGÓŁOWY POGRAM DZIENNY DOSTĘPNY BĘDZIE JUŻ WKRÓTCE.