Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

?To gospodarka jest częścią kultury. Jaka kultura, taka gospodarka? – wywiad z Pawłem Potoroczynem


?W Polsce zaniedbano edukację proaktywnych uczestników kultury. Szkoła przestała przygotowywać do obcowania z kulturą. Przestała uczyć czytania kodów kultury i rozumienia jej toposów. Do tego doszła intelektualna zapaść publicznej telewizji oraz szok konsumpcyjny okresu transformacji. Pokolenie urodzone w latach 90. i na początku nowego stulecia wychowywało się bez książek i bez nawyku uczestniczenia w kulturze? – powiedział m.in. o pokoleniu millenialsów w najnowszym wywiadzie dla Gazety Wyborczej Paweł Potoroczyn.

Na EFNI 2016 były dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza będzie moderatorem panelu dyskusyjnego pt. Terminator kontra Niezniszczalni. Czy milenialsi są zarządzalni?

Pełna treść wywiadu: http://wyborcza.pl/7,75410,20733778,najwazniejsi-beda-ministrowie-edukacji-i-kultury.html