Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

ZATOKI DIALOGU: Polska w Europie – dziś i jutro
11-10-2017
zdjęcia: 5