Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

ZATOKI DIALOGU Kierunek: margines Europy. O prawach kobiet w kontekście europejskim
11-10-2017
zdjęcia: 10