Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Wystąpienia zaproszonych gości i dyskusja z publicznością: Globalizacja a przyszłość pracy w oczach młodych ? szansa czy zagrożenie?
30-09-2016
zdjęcia: 14