Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Spotkanie z autorem: Andrzej Koźmiński i jego książka pt. ?Wyobraźnia ekonomiczna?
29-09-2016
zdjęcia: 4