Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Rozmowy nocnych marków: Science czy fiction? Jak będziemy żyć w świecie bez pracy?
29-09-2016
zdjęcia: 7