Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Prezentacja raportu i dyskusja: Łamanie praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych
30-09-2016
zdjęcia: 11