Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Panel dyskusyjny: Patriotyzm ekonomiczny a realia globalizacji i integracji
30-09-2016
zdjęcia: 25