REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube

GALERIA

Panel dyskusyjny: Czy czwarta rewolucja przemysłowa radykalnie zmieni rolę i znaczenie organizacji pracodawców oraz związków zawodowych?
30-09-2016
zdjęcia: 14