Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Jak ratować Europę przed rosnącym radykalizmem i nierównościami? Jak media powinny brać udział w tej krucjacie? Cz. 2
02-10-2015
zdjęcia: 21