Globalizm? Bilateralizm? Patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu

SOPOT | 27-29 września 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube

GALERIA

Idee i trendy w zarządzaniu i przywództwie 2016
30-09-2015
zdjęcia: 9