Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Idee i trendy w zarządzaniu i przywództwie 2016
30-09-2015
zdjęcia: 9