Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Dialog społeczny metodą zarządzania zmianami społeczno-gospodarczymi? Wnioski z działania i rekomendacje dla Rady Dialogu Społecznego.
11-10-2017
zdjęcia: 24