Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

GALERIA

Debata poranna: Ekonomia współpracy – kiedy stałe zatrudnienie odejdzie do lamusa historii, a twórcza destrukcja ogarnie rynek pracy?
30-09-2016
zdjęcia: 5