Globalizm? Bilateralizm? Patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu

SOPOT | September 27-29, 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Media contact

The journalists who would like to receive information or participate in the European Forum for New Ideas we invite to contact press office:

 

Milena Malinowska
Media relations
E: mmalinowska@konfederacjalewiatan.pl
T: +48 22 55 99 907
M: +48 512 825 988